Taxatie

Taxaties

Een koper, een verkoper, de bank, de verzekeringsmaatschappij, de overheid en de belastingdienst vragen zich vaak af wat een woning, winkel, bedrijfspand of boerderij waard is.

De taxateur kan daarop een objectief antwoord geven door middel van het uitvoeren van een taxatie. Aan de hand van deze informatie neemt de opdrachtgever – dat kunt u zijn – een beslissing voor een aankoop, verkoop of belastingaangifte. In het taxatierapport leest u waar de taxateur op let en hoe aan de getaxeerde waarde is gekomen.

Specialistische taxaties

Onteigening/Planschade

Een aparte tak van de taxaties die Schrale Makelaars & Rentmeesters o.g. verricht, vindt plaats in situaties waarbij de overheid onroerend goed wil verwerven ten behoeve van woningbouw, wegenaanleg, recreatie, natuur of industrie. In deze gevallen kunnen wij een schadeloosstellingtaxatie maken waarmee adequaat met de overheid kan worden onderhandeld. Dergelijke taxaties zijn gebaseerd op de Onteigeningswet. Helaas komt het vaak voor dat er genoegen wordt genomen met een te lage schadeloosstelling, meestal als gevolg van het feit dat men zijn of haar rechten niet, of onvoldoende kent. De kosten voor een dergelijke taxatie komen ingevolge wettelijke bepalingen voor rekening van de aankopende partij.

Ook wanneer niet direct uw eigendomsrechten worden aangetast kunt u schade lijden. Denk maar eens aan verlies van uitzicht of een wegomlegging waardoor u moet omrijden. Deze zogenaamde “planschade” kunnen wij voor u vaststellen.